Начало

"Септона България" АД произвежда козметични изделия от памук, които задоволяват разнообразие от потребности на хората и бизнеса. Ние желаем да спомагаме в развитието на българската лека промишленост, постигайки европейско ниво на качество, производителност и рентабилност на нашата дейност.

"Септона България" АД работи с безотпадни технологии и отговаря на всички стандарти за защита на околната среда. Ние работим със суровини, които не генерират отпадъци, а се рециклират 100%!

Variteco